Svoz bioodpadu, papíru a železa

Naše společnost nabízí odvoz a odstranění odpadu, který svážíme pomocí velkoobjemových kontejnerů. Disponujeme potřebnou technikou a profesionálně vyškoleným personálem. Naše služby nabízíme soukromým osobám, společnostem produkující odpad, obcím a městským částem.

Veškerá činnost je prováděna v souladu s platnou legislativou České republiky. Naším cílem je zákazníkům poskytnout ekologicky nejšetrnější a zároveň ekonomicky nejvýhodnější variantu pro odvoz odpadu.

  • Odvoz biologického odpadu

  • Odvoz stavebního odpadu

  • Odvoz železa a dalších kovů

  • Odvoz komunálního odpadu

  • Odvoz objemného odpadu