Odpady kolem nás

Jsme aktivním hráčem v procesu změny a přechodu na oběhové hospodářství.

Na odpady se díváme jako na zdroje pro budoucnost a alternativu ubývajících přírodních zdrojů.

Spolu s Vámi hledáme inovativní řešení, jak minimalizovat produkci odpadů, zejména těch nerecyklovatelných.

Využíváme odpady a chráníme přírodní zdroje. Jsme partnerem pro průmyslové podniky, města a obce, sektor služeb, velké i malé firmy.

Recyklace a využití odpadů

Circular economy

Přistupujeme k odpadovému hospodářství z globálního pohledu. Naším východiskem je trvale udržitelný rozvoj a principy „circular economy“, oběhového hospodářství. Díky tomu pomáháme zákazníkům zvyšovat využití surovin, prodlužovat životní cyklus zdrojů, minimalizovat ukládání odpadů na skládky a přispívat k produktivitě a konkurenceschopnosti

Přínos pro města a obce

Obcím a městům přinášíme řešení, která jsou trvale udržitelná a vyvážená v ekonomickém i ekologickém aspektu. Každý region je specifický a vyžaduje v oblasti odpadů řešení, které mu přináší dlouhodobý rozvoj. Ať už se jedná o pytlové sběry tříděného odpadu nebo další systémy třídění a svozu komunálních odpadů, vždy hledáme cestu, která by umožnila obcím využít příležitosti, které přináší omezení skládkování odpadů.

Svoz odpadu, nakládání s odpady a jejich využití

Společnost MADEX TRADING s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti nakládání s odpady na celém území České republiky v nejvyšší možné kvalitě. Zakládáme si na profesionalitě a budování vzájemné důvěry se zákazníky.

  • Nová technologie

    V roce 2020 společnost MADEX TRADING s.r.o. investovala do nové technologie v oblasti likvidace odpadu zejména elektro-odpadu, aby naplnila očekávání a přání obchodních partnerů. Nová drtící linka na zpracování elektro-odpadu, plastů a odpadu z automobilového průmyslu, je připravena ochránit „partnerskou ochrannou známku“ a ekologicky zpracovat Vaše odpady.