O nás

Společnost MADEX TRADING, s.r.o. nabízí komplexní služby v oblasti nakládání s odpady

Kovošrot Petrovice

Snížení energetické náročnosti provozovny

Je spolufinancován Evropskou unií

Projekt si klade za cíl celkové snížení energetické náročnosti výroby - zateplením a výměnou zdroje vytápění.

Recyklační linka

Pořízení recyklační linky na zpracování neshodných výrobků pro společnost MADEX TRADING, s.r.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je dodávka zařízení pro materiálové využití odpadů na území Středočeského kraje. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování o 1.405 t/rok.

Více informací

Kvalitní služby v odpadovém hospodářství na míru

  • Na celém území České republiky

  • Služby v nejvyšší možné kvalitě

  • Profesionalita a vzájemná důvěra