Sběr, výkup a zpracování elektroodpadu

Elektroodpad je pojem, který se využívá k označení odpadu z elektrospotřebičů či jejich částí. Jako samotný druh odpadu je od ostatních druhů odpadu oddělen a jsou pro něj určena speciální pravidla zacházení. Vybrané výrobky jsou zahrnuty i do zpětného odběru elektroodpadu.

Máte elektroodpad?

Elektroodpad, který máte ve Vaší společnosti nebo doma, nikdy nevyhazujte do běžných popelnic. Škodí totiž životnímu prostředí, neboť se z něj na skládkách mohou uvolňovat jedovaté látky. Dovezte jej k nám, vykoupíme ho od vás za velmi výhodné ceny.

Jste malá, střední, nebo velká společnost?

Rádi pro Vás zajistíme kompletní služby v oblasti zpracování a likvidace elektroodpadu. Naše autodoprava je Vám plně k dispozici, do Vaší společnosti můžeme přistavit odpadní kontejnery, lisy, skladovací bedny (klece), vše je na domluvě, zákazníkovi se snažíme připravit podmínky dle jeho přání.

Vykupujeme / Likvidujeme:

Suroviny, které lze z elektroniky získat, je možné dále zhodnotit a ekologicky využít. Použijí se poté k další výrobě a ostatní části se ekologicky zlikvidují.

Jejich recyklací pomůžete úspoře primárních surovin.

  • PC karty
  • Procesory
  • Kontakty
  • Počítače
  • Telefony
  • Tablety
  • Desky tištěných spojů (PC, kopírky, set-top box, TV, apod.)
  • Komponenty PC (pevné disky, CD, DVD, FDD, paměti)
  • Ostatní elektro odpady

Jste malá, střední, nebo velká společnost?

Rádi pro Vás zajistíme kompletní služby v oblasti zpracování a likvidace plastového odpadu.

Naše společnost je provozovatelem zařízení ke sběru, výkup a zpracování odpadů a zařízení ke sběru, výkupu a zpracování elektroodpadů. Nabízíme veškeré služby odpadového hospodářství včetně demontáže budov a vnitřního zařízení zahrnující počítače, servery a příslušenství. Zajistíme odvoz, demontáž a likvidaci. Disponujeme potřebnou technikou a profesionálně vyškoleným personálem. Naše služby nabízíme soukromým osobám, společnostem produkující odpad, obcím a městským částem.

Veškerá činnost je prováděna v souladu s platnou legislativou České republiky. Naším cílem je zákazníkům poskytnout ekologicky nejšetrnější a zároveň ekonomicky nejvýhodnější variantu pro odvoz odpadu.

Provozovny:

KOVOŠROT PETROVICE

Petrovice 1, 257 51 Bystřice, CZS02321

Zařízení ke sběru a výkupu odpadů

KOVOŠROT PETROVICE

Petrovice 1, 257 51 Bystřice, CZS02322

Zařízení ke sběru a výkupu a zpracování elektroodpadů